Lau xanh us đúng rồi cứ đứng ở đây cho anh đu một lát nào

Lau xanh us đúng rồi cứ đứng ở đây cho anh đu một lát nào. Là một người trong chính trị cô luôn điều hướng những suy nghĩ vô tư. Thế nhưng việc quan hệ lại ảnh hưởng tới xã hội và tư tưởng của cô. Thế nên cô chưa bao giờ muốn lấy một người chồng nào cả.

Bởi vì nếu lấy họ vê thì tư tưởng ràng buộc của cô sẽ càng lớn. Và cô ko thể nào có thể điều khiển được nhân viên của mình. Khi áp lực một người chồng đặt ra cho cô quá lớn.

Hình ảnh phim lau xanh us đúng rồi cứ đứng ở đây cho anh
Hình ảnh phim lau xanh us đúng rồi cứ đứng ở đây cho anh

Xem phim lau xanh us đúng rồi cứ đứng ở đây cho anh

Khiến cô ko thể nào cảm nhận được cái gì là việc nhà cái gì là việc cộng đồng. Từ đây lối suy nghĩ của cô sẽ ấu trĩ đi rất nhiều. Nên cô lại lựa chọn mối quan hệ ko rõ ràng đó là mối quan hệ ko phải ràng buộc bất người nào. Và ko ai có quyền sai bảo cô làm gì cả.