Xec top 1 quan hệ tình dục với em nữ sát thủ Mikoto Tsukasa xinh đẹp

Từ trước tới giờ chưa có thằng nào dám giỡn mặt tao cả biết vì sao không. Vì những thằng giỡn mặt tao bây giờ mồ đã xanh cỏ cả rồi. Tao nói mày nghe hiểu không hả thằng đầu buồi kia.

Tao bảo mày đi kiếm cho tao một thứ có thể làm tao kích thích. Khi quan hệ tình dục mày lại mang cho tao một quả bóng xanh là có ý gì nhìn tao có giống thằng ngu không. Anh em đâu mang rằng này ra làm tấm ván trượt cho nó vài viên kích dục vào mồm rồi tống nó vào chuồng heo hay chó gì cũng được.

Xec top 1 quan hệ tình dục với em nữ sát thủ Mikoto Tsukasa

xec top 1
xec top 1

Thật đúng là nuôi toàn bọn ăn hại. Em nhìn gì thế thích cái viên tròn tròn này à, không có gì đâu lát nữa anh sẽ nghĩ ra cách để chơi với món đồi này. Đúng là éo hiểu cái lồn gì cả con gái toàn ngực to não phẳng.